Tjenesteutvikler

I takt med teknologien endrer vi oss, og behovet for å se nye muligheter og bygge nye tjenester blir stadig viktigere. Skillet mellom design og business blir smalere, og mennesker er mer bevisste på hva de ønsker seg.

MINE FERDIGHETER

FORRETNINGSUTVIKLING

Forretningsmodeller, business model canvas, lean startup, vekststrategier, go-to-market strategier, jobs-to-be done, entreprenørskap

PRODUKT- OG TJENESTEUTVIKLING

Design thinking, jobs-to-be done, testing, brainstorming, analysering, brukersentrert fokus, prototyping, presentasjon av tjenestedefinisjon.

DIGITAL MARKEDSFØRING

WordPress, Wix, SEO, AdWords, Facebook blueprint, epostmarkedsføring, nyhetsbrev

WORKSHOPS

Fasilitere workshops tilknyttet kreativitet, tjeneste- og produktutvikling og samskaping samt GV-design sprint.

PROSJEKTLEDELSE

Business case, problemløsing, ledelse, samarbeid, planlegging, fasilitering, delegering, presentasjon av løsning.

ETNO-/NETNOGRAFI

Observere mønster, trender og handlinger på nett og fysisk i butikk/på gata, analysere data og se på muligheter for forbedring

KREATIVITET

Studert kreative prosesser og ferdigheter, deltatt på workshops i kreativitet. Gode ferdigheter i Photoshop og Office-pakken.

EMPATI OG HUMOR

Empati for kunder, ansatte og kolleger. Bidrar til å knytte bånd med alle parter med en god dose humor.

TEKNOLOGISK NYSGJERRIGHET

Over gjennomsnittet interessert i nye teknologier og innovasjon på alle mulige områder

Vi kan hjelpe deg med dine
digitale tjenester og produkter.

Ta kontakt på mail!